กรุณาเลือกสกุลเงินของคุณ

ยินดีต้อนรับ!

ประกาศรับสมัครงาน

 


บริษัท รอยัล คิงดอม อินดัสทรี่ย์ จำกัด   61/37 ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น ดังนี้


  ตำแหน่งงาน
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  อัตรา   1 อัตรา

  คุณสมบัติ
  - เพศหญิง / ชาย โสด อายุ 30-35 ปี
  - ปริญญาตรี บัญชี (สามารถเซ็นชื่อผู้จัดทำบัญชีได้)
  - ประสบการณ์ทางบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  - หากใช้โปรแกรมบัญชี Express/Mac 5 ได้เป็นอย่างดี จะรับพิจารณาพิเศษ
  - มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

  ตำแหน่งงาน
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน
  อัตรา   1 อัตรา
 
  คุณสมบัติ

  - หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา อนุปริญญา - ปริญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
  - ประสบการณ์ทางบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี และกฏหมายภาษีอากร
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  - หากใช้โปรแกรมบัญชี Express / MAC-5 ได้เป็นอย่างดี จะรับพิจารณาพิเศษ
  - มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

  ตำแหน่งงาน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  อัตรา   1 อัตรา
 
  คุณสมบัติ
 
  - เพศหญิง / ชาย โสด อายุ 25-35 ปี

  - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - สนทนา และเขียนภาษาอังกฤษ ได้ระดับดีมาก
  - มีประสบการณ์ในการขายต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถเดินทางต่างประเทศคนเดียวได้
  - มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

  ตำแหน่งงาน
  เจ้าหน้าที่่ฝ่ายเอกสาร Import-Exprot
  อัตรา   1 อัตรา
 
  คุณสมบัติ 

  - เพศหญิง / ชาย โสด อายุ 25-35 ปี
  - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - สนทนาและเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับดี
  - มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  - มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

 
  วิธีการสมัคร
 
   1. สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

   2. ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ :
      บริษัท รอยัล คิงดอม อินดัสทรี่ย์ จำกัด
      61/37 ซอยสุขุมวิท 26 (อารี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
      Tel : 0-2665-6966-7
      FAX : 0-2258-2219
      E-mail : rkidavid@truemail.co.th
 
  หลักฐาน

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ

ROYAL KINGDOM INDUSTRY CORP., LTD.